משוב בנושא
השירות הלאומי במערכת החינוך תשע"ז

מתנדבת יקרה, בעמותת עמינדב

במסגרת המאמצים לקדם את מערך השירות הלאומי במערכת החינוך, וכדי ללמוד מה קורה "מהשטח", אנו מבקשים לקבל מידע על עמדותייך, מידת שביעות הרצון שלך בתחומים שונים הקשורים לשירות וכן הצעות לשינויים ושיפורים.
מטעמי נוחות שאלון זה מנוסח בלשון נקבה, אך מכוון לבנים ולבנות כאחד.
המידע הינו חסוי ואנו מתחייבים לא למסור נתונים לגורמים אחרים במשרד החינוך או לעמותות השירות הלאומי. הזיהוי על ידי מספר ת.ז. הוא רק לצורך בקרה ומעקב על כך שכל הבנות ענו על המשוב.
נודה לך אם תעני על השאלון בכנות.

בתודה
דוד פלבר
מנהל האגף