שאלון מורים אח"מ
אקלים חינוכי מיטבי
-
-
מורה יקר/ה

לפניך שאלון העוסק בתפיסת צוות המורים את האקלים הבית ספרי .
אנו מבקשים ממך לענות על השאלות בעיון ולתת ביטוי אמיתי וכן למחשבותיך ותחושותיך .
השאלון הינו אנונימי .

לפניך רשימת היגדים. אנא סמן/ני את מידת הסכמתך עם כל אחד מההיגדים.
סולם התשובות נע בין "לא מסכים" לבין "מסכים במידה רבה".